Zo verloopt ons zorgtraject

STAP 1

Intake gesprek

STAP 2

Lichamelijk onderzoek

STAP 3

De behandelfase

STAP 4

De afsluiting

STAP 1

Intake

Een patiënt met orthopedische klachten kan op 2 manieren FWA bezoeken.
Op eigen initiatief (DTF);
Met verwijzing van een huisarts of specialist.

In beide gevallen wordt er altijd gestart met een intake. In deze intake wordt alle benodigde informatie door de fysio verzameld omtrent de klacht en de hulpvraag. Hierbij staan twee zaken centraal:

Wat kan de patiënt nu niet;
Maar wil hij/zij wel weer graag kunnen?

Bij DTF wordt er ook een screening gedaan, als er rode vlaggen worden gevonden wordt de patiënt terug gestuurd naar de huisarts.

STAP 2

Lichamelijk onderzoek

Na de intake vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. In dit onderzoek wordt de klacht uitgebreid bekeken en getest. N.a.h.v. kunnen wij een juiste diagnose stellen en in samenspraak met de patiënt een geschikt behandelplan opstellen. Als er twijfel is over de diagnose is er de mogelijkheid om intern een echo te laten maken. Voor röntgen of MRI, verwijzen wij met begeleidende brief terug naar de huisarts met verzoek voor medische beeldvorming.

Consult medisch specialist
Bij vermoeden dat een consult bij een medisch specialist/orthopeed noodzakelijk is, gaat dit eveneens op dezelfde manier via de huisarts. Als fysio mogen wij niet direct verwijzen naar een specialist of adviseren in medicijnen. Vanzelfsprekend gebeurt alles in overleg en met goedkeuring van de patiënt

STAP 3

Behandelplan

Als een patiënt met verwijzing van de specialist in de praktijk komt, is het onderzoek gericht op wat de actuele status is en waar moet er aan gewerkt worden om verbetering te krijgen. Vaak zijn er ook allerlei vragen van de patiënt over herstel (wat mag wel, wat mag niet etc), welke wij proberen te beantwoorden en over te adviseren.

Het behandelplan is gekoppeld aan de hulpvraag; wil iemand weer een marathon kunnen lopen? of is het uitvoeren van dagelijkse activiteiten het belangrijkst? De fysio adviseert of de hulpvraag reëel en haalbaar is. Een belangrijke vraag is vaak ‘hoe lang gaat het duren?’. Er wordt een tijdsindicatie gegeven, zodat de patiënt weet waar hij rekening mee moet houden. Tevens is het erg belangrijk om de verwachtingen tussen patiënt en fysio af te stemmen om een goed behandeltraject te starten.

Bij elke behandeling wordt gevraagd hoe het gaat en tussentijds vinden er evaluaties plaats om een goed herstel te waarborgen. Bij twijfel van de fysio of bij uitblijven van verbetering kan er besloten worden dat de fysio rechtstreeks contact zoekt met huisarts of behandelend specialist over collegiaal overleg. N.a.h.v. kan het behandelplan bijgesteld worden of terug verwezen worden naar de huisarts/specialist.

STAP 4

Afsluiting

Als alle behandeldoelen behaald zijn en de patiënt weer naar wens kan bewegen, wordt het behandeltraject afgesloten.

Wilt u snel en effectief geholpen worden?

Plan dan nu een consult in