Wat is COPD en wat kan Fysiotherapie voor u betekenen

Verminder klachten bij COPD

In Nederland hebben naar schatting ruim 600.000 mensen COPD.Daarnaast zijn er nog eens 300.000 mensen met een zeer hoog risico op COPD, zonder dat zij dit zelf weten.

We willen u eerst vertellen wat COPD ook alweer inhoud.

Fysiotherapie bij COPD

 COPD is een longziekte die zorgt voor een chronische obstructie in de longen. Dit betekent dat er een blijvende vernauwing is, die diverse klachten met zich mee kan brengen. De naam is afgeleid van de Engels term ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’. Bij COPD raken de longen beschadigd en neemt op termijn de longfunctie met meer dan de helft af. Dit resulteert vaak in klachten zoals kortademigheid en benauwdheid. Verder kenmerkt COPD zich ook door overmatige slijmproductie wat weer resulteert in hoesten.

COPD is een chronische aandoening en er is (nog) geen volledig genezende behandeling of medicijn voor de ziekte. Maar dit betekent niet dat de klachten die u hiervan heeft, niet verminderd kunnen worden of dat het beloop van de ziekte niet kan worden vertraagd.

Hier zijn gelukkig wel mogelijkheden voor!

Naast zaken als stoppen met roken kan fysiotherapie een uitkomst bieden om de klachten van COPD te verminderen. Hier komen wij later in het artikel op terug.

Wat zijn de Oorzaken van COPD?

De meerderheid van de mensen met COPD roken sigaretten. Dit is direct ook de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van de ziekte.

Luchtvervuiling in steden kan ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van COPD, net zoals blootstelling aan kleine stofdeeltjes op het werk.

Soms kan een slecht behandelde astma ook resulteren in COPD. Vaak uit de ziekte zich  na het 40e levensjaar. Dit kan bij erfelijke vormen gebeuren op jongere leeftijd.

Wat voor Klachten geeft COPD ?

COPD is een ziekte die zich dus vaak pas wat later uit. Het is wel belangrijk om de klachten die bij COPD horen tijdig te herkennen om verdere schade aan de longen te voorkomen en/of verminderen. Eerder ingrijpen kan betekenen dat de ziekte minder snel zich verder ontwikkeld.

Klachten bij COPD

  • Kortademigheid en benauwd zijn
  • Veel slijmvorming en hoesten
  • Meer last hebben van verkoudheid en griep
  • Ademhalen met een piepend geluid

Risicofactoren voor COPD

  • Roken en meeroken(!): Belangrijkste risicofactor van COPD
  • Astma: Voornamelijk de moeilijk te behandelen varianten
  • Longontstekingen: Diverse longziektes vormen een risicofactor
  • Luchtvervuiling/ schadelijke stoffen: Fijnstof in de lucht zorgt voor chronische irritatie van de longen
  • Erfelijke ziekten: Bijvoorbeeld de ziekte alpha-1 waarbij een gebrek aan een eiwit de longen onvoldoende bescherming biedt

“Leer omgaan met COPD met onze begeleiding. “

– Fysio World Amsterdam

Fysiotherapie om Klachten van COPD te Verminderen

De belangrijkste verandering bij COPD is het (eventueel) stoppen met roken. Daarnaast kunnen diverse therapieën ingezet worden om het ophoesten van slijm makkelijker te maken. Ook is het heel belangrijk om te investeren in voldoende bewegen, bij voorkeur onder toeziend oog van een expert zoals een fysiotherapeut. Tijdens onze sessies wordt er gewerkt aan het verbeteren van de inspanningscapaciteit, de longfunctie en ook de spierfunctie.

Hiernaast wordt er aandacht besteedt aan de ademhaling wat uiteindelijk kan resulteren in verminderde klachten van COPD. De juiste techniek van ademhalen is namelijk te trainen en dit kan resulteren in minder ervaren benauwdheid.

Fysiotherapie kan ook zeker een uitweg zijn wanneer de COPD angst veroorzaakt voor kortademigheid bij beweging. Mensen met COPD ervaren dan ook vaker depressieve gevoelens. Door samen met uw fysiotherapeut grip op uw klachten te krijgen, is gebleken dat na regelmatige sessies en goede begeleiding ook deze klachten duidelijk afnemen. De oefeningen die een fysiotherapeut meegeeft, kunnen vervolgens ook zelfstandig thuis uitgevoerd worden. Dit kan  leiden tot meer zelfredzaamheid en meer zelfverzekerdheid in het omgaan met COPD.

 

COPD begeleiding bij Fysio World Amsterdam

Fysiotherapie is een wetenschappelijk bewezen vorm van behandeling om klachten van COPD te verminderen. Ziekenhuizen omarmen fysiotherapie mede vanwege het feit dat het aantal longaanvallen en dus opnames verminderd kan worden door oefentherapie met een therapeut. Dankzij de ervaring en kennis van onze experts, kunnen wij zorgen voor een vermindering van uw klachten en ook ervoor zorgen dat de angst die veroorzaakt wordt door COPD afgenomen wordt.

Door de juiste technieken aan te leren kunt u meer zelfstandig omgaan met COPD en meer zelfstandig uw levensstandaard op peil houden.

Wilt u snel en effectief geholpen worden?

Plan dan nu een consult in