Fysiotherapie bij Multitrauma Revalidatie

Fysiotherapie bij Multitrauma Revalidatie

De kans op een ongeluk is gelukkig behoorlijk klein, maar toch komen er per jaar ruim 300.000 patiënten naar de spoedeisende hulp met ernstig letsel.

Ruim de helft van al deze gevallen, komt door een ongeluk in de privé omgeving. Daarnaast wordt nog zo’n 21% veroorzaakt door ongevallen in het verkeer en 18% tijdens het beoefenen van sport.

Bij een ernstig ongeluk blijft het helaas vaak niet bij enkel één botbreuk, maar zijn er vaak meerdere letsels op verschillende plaatsen en van verschillende aard. In dit geval spreken we over polytrauma of multitrauma.

Het revalideren bij een dergelijk ongeluk, kan behoorlijk anders zijn dan wanneer er sprake is van één beschadiging. Om deze reden passen wij onze fysiotherapeutische zorg dan ook aan bij deze vorm van meervoudig letsel.

Fysiotherapie bij Meervoudig Letsel

Een ongeluk met multitrauma letsel, kan het dagelijks leven ernstig beïnvloeden. Vaak zijn er één of meerdere botbreuken, scheuren in gewrichtsbanden/pezen, inwendig letsel of neurologisch letsel.

Of volledig herstel nu het doel is of niet, onze fysiotherapeuten doen hun uiterste best om zoveel mogelijk uit de revalidatie te halen. Soms is volledig herstel niet mogelijk. In dergelijke gevallen, leert u met onze fysiotherapeut zoveel mogelijk zelfstandig handelen om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.

Als volledig herstel wel mogelijk is, zullen onze fysiotherapeuten zorgen dat u zo snel mogelijk weer uw oude leven op kunt pakken.

Behandelplan bij Multitrauma Revalidatie

Het opstellen van een behandelplan voor multitrauma patiënten is complex. Er moet rekening gehouden worden met de mate van zelfstandigheid van de patiënt, de aard van de complicaties, eventuele operaties in het ziekenhuis en de prioriteiten die de patiënt aan zijn revalidatie stelt.

Het doel is om zo snel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren binnenshuis, zodat thuishulp beperkt nodig is. Daarnaast streeft de fysiotherapeut ernaar om de patiënt zo snel mogelijk het oude leven te laten hervatten.

Al deze verschillende factoren van de revalidatie maken dat het behandelplan erg complex is en er goed gecommuniceerd moet worden tussen fysiotherapeut en cliënt. Op deze manier is iedereen op de hoogte van elkaars verwachtingen en wensen.

“Het doel van Multitrauma Revalidatie is het herstellen van uw gezondheid. “

– Fysio World Amsterdam

Duur van de Revalidatie

De duur van de revalidatie is volledig afhankelijk van de aard van de letsels. Een botbreuk geneest over het algemeen in 6-8 weken. Dit is enkel de herstelduur van het bot. Pas nadat het bot is genezen, start de eigenlijk revalidatie. Mede daarom verschilt het herstel/revalidatie van een breuk van bot tot bot en van persoon tot persoon. Heeft u voornamelijk eenvoudige botbreuken, dan zult u in 8 weken weer grotendeels hersteld zijn.

Heeft u echter meer letsels zoals complexe breuken, gescheurde spieren of verwondingen aan de inwendige organen, dan is de prognose al langer, omdat deze letsels langzamer genezen.

Daarnaast is het startniveau erg belangrijk. Als u nog veel Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen zelfstandig uit kunt voeren, betekent dit dat u sneller zult revalideren dan iemand die bijna overal assistentie bij nodig heeft.

Wat kunt u Verwachten bij Fysio World Amsterdam?

Op het moment dat u zich voor multitrauma aanmeldt bij onze praktijk, stellen we eerst gezamenlijk een behandelplan op. Uw wensen en prioriteiten staan centraal en onze vakkundige fysiotherapeut zal de behandeling van de verschillende onderdelen van uw letsels hierop aanpassen.

Hierna zullen de fysiotherapeut en u, beginnen met behandelen. Zodra u alle Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen weer zelfstandig kunt uitvoeren, verschuift de aandacht naar uw prioriteiten in het dagelijks leven.

Wilt u bijvoorbeeld weer zo snel mogelijk kunnen sporten of werken? Dan zal onze fysiotherapeut hier zijn uiterste best voor doen. Dit doen we binnen de mogelijkheden die er zijn. De fysiotherapeut zal dit duidelijk met u communiceren en u begeleiden in hoe uw leven door multitrauma kan veranderen, zodat uw beperkingen u zo min mogelijk in de weg zullen staan.

Onze fysiotherapeuten komen graag met u in contact om uw herstel zo goed als mogelijk is te laten verlopen, met een focus op uw persoonlijke doelen.

Wilt u snel en effectief geholpen worden?

Plan dan nu een consult in